Projektas VP2-2.1-ŪM-03-K-030

UAB „S-Form“ įgyvendino projektą „UAB „S-Form“ procesų valdymo sistemos sukūrimas ir integravimas į įmonės veiklą“ (toliau – Projektas), projekto kodas VP2-2.1-ŪM-02-K-02-075, dalinai finansuojamą Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas bei Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos