Projektas VP2-2.1-ŪM-03-K-030

UAB „S-Form“ įgyvendino projektą „UAB „S-Form“ procesų valdymo sistemos sukūrimas ir integravimas į įmonės veiklą“ (toliau – Projektas), projekto kodas VP2-2.1-ŪM-02-K-02-075, dalinai finansuojamą Eur...

Daugiau
Projektas 04.2.1-LVPA-K-836-01-0039

UAB „S-Form“ pradėjo įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų projektą, kuriuo siekiama sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos ištekli...

Daugiau