Projektas 04.2.1-LVPA-K-836-01-0039

UAB „S-Form“ pradėjo įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų projektą, kuriuo siekiama sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą, įdiegiant 0,4 MW fotovoltinę saulės jėgainę, padėsiančią padengti vidinį įmonės elektros energijos poreikį bei sudaryti galimybę perteklinę energiją perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. Tokiu būdu įmonėje sumažės elektros energijos iš centralizuotų energetinių tinklų vartojimas, bus prisidedama prie tvaresnės aplinkos kūrimo, efektyvesnio energijos panaudojimo pramoninėje veikloje bei kitų Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 2010-2020 m. strateginių tikslų pasiekimo.

Projektas įgyvendinamas pagal investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”.

Projekto biudžetas – 434 730,00 Eur, 198 890,00 Eur finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Daugiau apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/aei-diegimas-imoneje-uab-s-form

 

ESFIVP I 2